Lejebetingelser

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.sharepacker.dk accepterer du som lejer følgende lejebetingelser.

1) Indledning:
1.1. Driften af hjemmesiden varetages af SharePacker ApS, CVR- nr.42794961, Søkildevej 20A, 4684 Holmegaard (fremover benævnt SharePacker).

2) Booking- og betalingsbetingelser:
2.1. SharePacker faciliterer udlejningen af friluftsudstyr mellem henholdsvis udlejer og lejer, hvormed SharePacker udgør rollen som udlejer og køberen af udlejningsydelsen udgør rollen som lejer.

2.2. Omtalte parter kan både være privatpersoner samt virksomheder.

2.3 Brugeren indestår for, at de af ham eller hende opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til udlejer ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

2.4. Alt friluftsudstyr der finder genstand for udlejning på domænet er ejet af SharePacker og må ikke udlejes videre ud til tredjemand medmindre, at der foreligger et skriftligt samtykke fra SharePacker.

2.5. Udlejningsmaterialet er ikke underlagt nogle former for forsikring der beskytter mod skade eller bortkomst, hvorfor at lejer ved accept af disse lejebetingelser, varetager det fulde ansvar for, at friluftsudstyret bliver returneret i intakt og ubeskadiget stand efter endt lejemål.

2.6. Ved skader og/eller bortkomst erstattes der jf. følgende takster

  • 15,- kr pr. pløk (også de bukkede)
  • 100,- kr. pr. knækket stangled.
  • 100,- kr. pr. skade pr. spænde på rygsæk
  • 30,- kr pr. centimeter flænge i teltdug.
  • 20,- kr pr. centimeter flænge i sovepose eller lagenpose.
  • 50,- kr pr. trangia kogedel hvis anvendt oven på bål og soden ikke kan fjernes.
  • Ved bortkomst erstattes der til nypris af, hvad det koster at indkøbe en ny tilsvarende genstand.

2.7. Hvis beløbet for erstatning til nypris er mindre end depositummet, vil det blive trukket herfra, hvorefter det resterende beløb vil blive udbetalt.

2.8. Er beløbet større end depositummet vil der blive rejst erstatningskrav på det resterende beløb og depositum betales ikke tilbage i dette tilfælde.

2.9. SharePacker benytter sig af differentieret prisfastsætning, som er betinget af hvilke ydelser der ønskes lejer, hvornår på året udlejningen finder sted samt varigheden af selve udlejningen. 

2.10 Priserne hos SharePacker er enten listet som weekend- eller ugepriser. Endvidere er prisen er angivet som en listepris pr. person. inkl. moms. Prisstrukturen er sammensat således, at det bliver billigere pr. person, jo flere i tager afsted samt jo længere i er afsted af gangen.

2.11 Weekendprisen indebærer leje fra fredag efter kl. 16:00 til mandag inden kl. 16:00.
Ugepris indebærer leje fra valgfri dag efter kl. 18:00 til den efterfølgende valgfrie dag inden kl. 16:00. 

2.12.Leje pr. ekstra dag indebærer pr. påbegyndt ekstra døgn.
Prisen ved ekstra dagsleje udgøre 15% af det oprindelige lejebeløb medmindre andet er aftalt. 

2.13. Særlige priser der afviger fra de ovenstående punkter kan aftales ved udlejning af længere varighed.

2.14. Depositum er bestemt ud fra en fast takst på baggrund af antallet af personer der ønsker udlejning. 

2.15.Alle listepriser er inklusive moms og gebyrer, men er eksklusiv depositum og fragt/levering.

2.16. SharePacker modtager betaling via bankoverførsel. Lejen, inklusive depositum, vil blive opkrævet samme dag som bookingen finder sted. Reservationen er først bekræftet når pengene fremgår af SharePackers konto.

2.17.Depositum sættes til udbetaling samme dag, som udstyret afleveres retur i intakt og ubeskadiget stand uden fejl og mangler. Dette er dog betinget af, at udlejer oplyser kontooplysninger i samme forbindelse. Forvent at der vil kunne gå op til 3 bankdage førend, at depositummet fremgår af lejers konto.

2.18. Pengene udbetales til kontonummer som lejer oplyser i forbindelse med endt udlejning. Det er udlejeres ansvar, at der fremsendes korrekt regnr. og kontonr.

2.19. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

2.20. Ved annullering af lejeaftalen senest 4 uger før lejeaftalens første dag, ydes der en 100% refundering af lejens samlet pris.

2.21. Ved annullering af lejeaftalen senest 14 dage før lejeaftens første dag, ydes der en 50% refundering af lejens samlet pris.

2.22. Ved annullering af lejeaftalen under 14 dage før lejeaftalens første dag, ydes der ingen refundering udover, at depositummet bliver tilbagebetalt.

2.23. Ønsker man at aflyse sin booking og rykke denne til en anden dag, vil der blive opkrævet at administrationsgebyr på 150 kr. pr. person 

2.24. Der ydes ikke refundering eller nedslag i prisen, hvis der afleveres før tid.

2.25A. Alt udstyr skal både afhentes og afleveres fysisk hos SharePacker på adressen: Søkildevej 20A, 4684 Holmegaard.

2.25B. Der tilbydes dog mulighed for levering og efterfølgende afhentning for kunder som ønsker dette i områderne Storkøbenhavn, Midtsjælland, Vestsjælland, Østsjælland og Sydsjælland. Prisen for levering/afhentning er fastlagt ud fra gældende takst jf. udstyrspakker/telte.

2.25C. Der tilbydes fragt via PostNord til alle brofaste ø’er. SharePacker fraskriver sig alle forpligtigelser i forhold til, at udstyret ikke er fremme rettidigt. I den forbindelse refunderes lejeprisen heller ej i tilfælde af, at trejdepart ikke leverer udstyret rettidigt.

2.26. Der skal fremvises billedlegitimation ved selve udlejningen og medmindre andet er aftalt ved bookingen, så udleveres der kun til den person, som fremgår ved navn af selve bookingen.

2.27. Udstyret kan afhentes på bookingens første dag efter kl. 16:00 i slots á 15 minutter, som lejer selv booker ved indgåelse af lejeaftalen.

2.28. Udstyret afleveres igen jf. gældende aftale mellem lejer/udlejer

2.29. Hvis aflevering ikke finder sted rettidigt, vil der blive opkrævet dagsgebyr jf. gældende takst pr. påbegyndt ekstra dag lydende på 15 % af lejeprisen. Desuden vil depositummet ikke blive betalt retur i særligt grove tilfælde.

2.30. SharePacker forbeholder sig retten til ikke at udleje ud til festivaller og lignende. Der skal forelægge en skriftlig aftale mellem lejer og SharePacker førend, at dette tillades. 

3.1: SharePacker’s indhold, herunder blandt andet tekster, billeder, grafik, logoer, ikoner, software og andet materiale, der direkte eller indirekte er en del af SharePacker, kan være beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret, designret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning.

3.2. Alt materiale, som ikke er lagt på Sharepacker af lejere, tilhører SharePacker.

3.3. Uautoriseret brug af sådan materiale kan være i strid med SharePacker’s rettigheder. Lejere og/eller tredjemand er uberettiget til at ændre, kopiere, gengive, fremvise, fremføre eller på anden måde offentliggøre eller sprede SharePacker’s materiale helt eller delvist.

Er du i tvivl om dine behov?

Vi står klar til at hjælpe dig med at vælge det helt rette grej til dine behov.

 

Så ring eller skriv endelig til Peter, så får du hurtigt svar.

Du kan fange Peter på følgende:

Tlf. 60 63 62 50
(Hverdage kl. 16-19 og weekend kl. 10-20)

mail: kundeservice@sharepacker.dk